De informateur Gert Jan van Noort geeft een toelichting op zijn advies over de coalitievorming.

maandag 11 april, in de vergadering van de gemeenteraad van Hattem heeft de informateur Gert Jan van Noort een toelichting gegeven op zijn advies over de coalitievorming. De partijen konden hem hierover vragen stellen.


Van Noort heeft open en transparant met alle partijen gesproken en de fractievoorzitters spraken ook elk hun waardering hiervoor uit.

Van Noort heeft naar aanleiding van deze gesprekken het advies uitgebracht om in de gemeente Hattem een coalitie te vormen van de partijen HattemCentraal, PvdA/GroenLinks en CDA. Van Noort verklaarde eerder tot dit advies te zijn gekomen omdat hij: ‘Van deze partijen het beeld heeft dat de programma’s inhoudelijk het meest overeenkomen. Deze samenstelling doet recht aan de verkiezingsuitslag en is in de gesprekken met partijen het vaakst benoemd’.

Van Noort adviseerde tenslotte om verder met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een onafhankelijke informateur/formateur.

Foto RTV Hattem