Een nieuwe raad, waarom geen nieuw college?

De officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is bekend en de nieuwe raad van Hattem is afgelopen woensdag 30 maart geïnstalleerd. Hebben we dan ook automatisch een nieuw college van wethouders in Hattem? Nee, dat is nog niet het geval.


Eerst start het informatieproces waarin de informateur met alle partijen gesprekken voert om zo te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een coalitie met een meerderheid in de gemeenteraad te vormen. De informateur is afgelopen vrijdag gestart met deze gesprekken.


Nadat de gesprekken zijn geweest, geeft de informateur advies wat de beste combinatie van partijen is en kan gestart worden met het formatieproces. Dit bestaat uit onderhandelingen over de inhoud van een coalitieakkoord en over de samenstelling van het college. Het formatieproces is klaar wanneer er een akkoord is bereikt en de namen van de wethouders bekend zijn.


Tot aan dat moment blijven de huidige wethouders als coalitie hun werkzaamheden uitvoeren en treden pas af nadat bekend is welke partijen en met welke wethouders een nieuwe coalitie gaan vormen.